www.paa.ir
دانلود فایل تعرفه دانلود تصاویر تابلوها
استان محور ردیف کد محل نصب ابعاد متراژ تعرفه (ریال) زمان اکران خراسان رضوی گیلان تهران یزد مازندران قزوین فارس کرمان همدان
خراسان رضوی مشهد - شمال 1 MC01 مشهد - چناران، قبل از سه راه فردوسی روبروی نمایندگی رنو و تویوتا 126 72 100,000,000 98/12/25
2 OC02 مشهد - چناران، قبل از سه راه فردوسی، روبروی چاهشک 512 60 120,000,000 99/02/01
3 OC03 مشهد - قوچان، ورودی شهرک صنعتی توس 512 60 120,000,000 98/03/24
4 MC04 مشهد-چناران، بعد از اداره راه مشهد، قبل از رب قدس 125 60 100,000,000 98/12/14
5 MC05 مشهد - قوچان، روبروی کارخانه به صبا 512 60 100,000,000 98/04/14
6 MC06 مشهد - قوچان، قبل از پمپ بنزین ناظریه 512 60 100,000,000 قابل اکران
7 MC07 مشهد-چناران، پل عابرپیاده منطقه ناظریه (کیلومتر 15 مشهد) 303/5 105 150,000,000 رزرو
8 MC08 مشهد - قوچان، قبل از کارخانه زشک و منطقه عسکریه 512 60 100,000,000 98/03/25
9 MC09 مشهد - قوچان، بعد از تقاطع عسکریه، جنب موسسه خیریه رضویه 512 60 100,000,000 98/05/31
10 MC10 مشهد-چناران، قبل از ساغروان، روبروی چسب سامد 125 60 100,000,000 98/07/14
11 MC27 مشهد گلبهار پل عابر پیاده ابتدای جاده شیر حصار قبل از شهرک فناوری های برتر 152/8 42 120,000,000 98/04/17
12 MC28 مشهد گلبهار پل عابر پیاده کورده مقابل شهرک فناوری های برتر 152/8 42 120,000,000 98/11/14
13 MC11 مشهد-چناران، بعد از پیچ ساغروان، جنب اکبرجوجه 125 60 100,000,000 98/07/14
14 OC12 مشهد - قوچان، ورودی شهرک صنعتی فردوسی، روبروی پمپ بنزین (ایستگاه پلیس) 512 60 100,000,000 غیر قابل فروش
15 OC13 مشهد - قوچان، بعد از ورودی شهرک صنعتی فردوسی 512 60 100,000,000 98/02/27
16 MC14 مشهد - قوچان، روبروی دولت آباد (پیست اسکی)، مقابل مولتی کافه 512 60 100,000,000 98/08/14
17 MC15 مشهد-چناران، پل عابر پیاده منطقه عبدل آباد 363/5 126 150,000,000 97/12/29
18 MC16 مشهد - قوچان، جنب سناباد خودرو (راد فرمان) 512 60 100,000,000 98/04/01
19 MC17 مشهد - قوچان، قبل از ورودی شهر جدید گلبهار (تابلوی اول) 512 60 100,000,000 98/03/27
20 MC18 مشهد - قوچان، قبل از ورودی شهر جدید گلبهار (تابلوی دوم) 512 60 100,000,000 98/07/14
21 OC19 مشهد - قوچان، رمپ ورودی شهر جدید گلبهار 512 60 120,000,000 98/05/24
استان محور ردیف کد محل نصب ابعاد متراژ تعرفه (ریال) زمان اکران
خراسان رضوی مشهد - شمال 22 MC20 مشهد - قوچان، روبروی جاده خرم آباد (حدفاصل چناران تا پلیس راه چناران) 125 60 80,000,000 قابل اکران
23 MC21 مشهد - قوچان، پلیس راه چناران 512 60 80,000,000 قابل اکران
24 MC22 مشهد - قوچان، بعد از پلیس راه چناران، مقابل تابلوی ده باغ 125 60 80,000,000 98/05/01
25 MC23 مشهد - قوچان، حدفاصل چناران - قوچان، مقابل تابلوی محمدآباد 125 60 80,000,000 قابل اکران
26 MC24 مشهد - قوچان، پل عابرپیاده پلیس راه جدید قوچان 363/5 126 80,000,000 98/08/14
27 MC25 مشهد - قوچان، حدودا یک کیلومتر بعد از پلیس راه قوچان 512 60 80,000,000 قابل اکران
28 MC26 مشهد - قوچان، جنب دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان 512 60 80,000,000 98/08/14
29 OC50 قوچان - مشهد، حدفاصل فاروج و قوچان 512 60 80,000,000 98/08/14
30 MC51 قوچان - مشهد، جنب دانشگاه آزاد قوچان 512 60 80,000,000 قابل اکران
31 MC52 قوچان - مشهد، پل عابرپیاده پلیس راه جدید قوچان 363/5 126 80,000,000 98/08/14
32 MC53 قوچان- چناران، مقابل انبار سرد سیب زمینی آلماجق 125 60 80,000,000 98/05/01
33 MC54 قوچان- چناران، 70 متر مانده به تابلوی تبرک، 5 کیلومتری چناران 125 60 80,000,000 قابل اکران
34 OC55 قوچان - مشهد، بعد از پلیس راه چناران 512 60 80,000,000 98/07/14
35 MC56 چناران-مشهد، کیلومتر 4 به مشهد، حدودا 200 متر مانده به کارخانه آرد کیمیا 125 60 100,000,000 98/24/3
36 MC57 چناران-مشهد یک کیلومتر مانده به پل گلبهار 125 60 100,000,000 99/12/15
37 OC58 گلبهار - مشهد، ورودی شهر جدید گلبهار 512 60 110,000,000 99/12/15
38 OC59 گلبهار - مشهد، جنب خدمات کشاورزی جهاد 512 60 120,000,000 98/07/14
39 MC60 چناران - مشهد، پل عابرپیاده منطقه عبدل آباد 363/5 126 150,000,000 قابل اکران
40 MC61 گلبهار - مشهد، دولت آباد (پیست اسکی) روبروی مولتی کافه 512 60 120,000,000 98/05/01
41 OC62 گلبهار - مشهد، قبل از پمپ بنزین، روبروی نوبر شیر توس 512 60 120,000,000 98/07/14
42 MC63 گلبهار - مشهد، روبروی شهرک صنعتی فردوسی جنب پمپ بنزین 512 60 120,000,000 قابل اکران
استان محور ردیف کد محل نصب ابعاد متراژ تعرفه (ریال) زمان اکران
خراسان رضوی مشهد - شمال 43 OC64 گلبهار - مشهد، مقابل شهرک صنعتی فردوسی بعد از پمپ بنزین 512 60 120,000,000 98/11/14
44 OC65 گلبهار - مشهد، قبل از روستای کورده 512 60 120,000,000 قابل اکران
45 OC66 گلبهار - مشهد، قبل از شهرک فناوری های برتر 512 60 120,000,000 قابل اکران
46 OC67 گلبهار - مشهد، ورودی شهرک فناوری های برتر، قبل از گرمان گاز 512 60 120,000,000 98/06/19
47 MC82 گلبهار مشهد پل عابر پیاده کورده مقابل شهرک فناوری های برتر 152/8 42 120,000,000 قابل اکران
48 MC83 گلبهار مشهد ‎پل عابر پیاده بعد از شهرک فناوری های برتر ابتدای جاده شیرحصار 152/8 42 120,000,000 قابل اکران
49 OC68 گلبهار - مشهد، بعد از ورودی شهرک فناوری های برتر، مقابل گرمان گاز 512 60 120,000,000 قابل اکران
50 OC69 گلبهار - مشهد، کیلومتر 20 جنب آپادان پلاست 512 60 120,000,000 98/02/27
51 OC70 گلبهار - مشهد، جنب صدف پلاست 512 60 120,000,000 98/07/14
52 OC71 گلبهار - مشهد، روبروی موسسه خیریه رضویه 512 60 120,000,000 98/03/25
53 OC72 گلبهار - مشهد، جنب باغسرای فروردین روبروی زشک 512 60 120,000,000 98/06/19
54 MC73 چناران- مشهد، حدودا 500 متر مانده به روستای ناظریه، بعد از کارخانه سنگ سنباده آسیا 125 60 120,000,000 قابل اکران
55 MC74 چناران - مشهد، پل عابرپیاده منطقه ناظریه (کیلومتر 15 مشهد) 303/5 105 150,000,000 98/02/31
56 MC75 چناران- مشهد، قبل از نیروگاه توس 125 60 120,000,000 98/06/19
57 MC76 چناران - مشهد، جنب نیروگاه توس 512 60 120,000,000 غیر قابل فروش
58 OC77 گلبهار - مشهد، پارک علم و فناوری ، روبروی شیر پگاه 512 60 120,000,000 قابل اکران
59 MC78 چناران به مشهد حدودا سه راه فردوسی و ۱۰۰ متر مانده به پلیس راه (پایه لوله ای) 148 112 150,000,000 قابل اکران
60 OC79 چناران- مشهد، جنب کارخانه گرم ایران 512 60 150,000,000 98/12/29
61 MC80 قوچان_ چناران، کیلومتر 45 به سمت چناران، بعد از دوربین پلاک خوان 125 60 0 در حال ساخت
62 MC81 قوچان-چناران، کیلومتر 63 مشهد، حدودا یک کیلومتری مجتمع خدماتی امام رضا 125 60 0 در حال ساخت
استان محور ردیف کد محل نصب ابعاد متراژ تعرفه (ریال) زمان اکران
خراسان رضوی مشهد - تهران 63 ON01 مشهد - نیشابور، ابتدای اتوبان باغچه 512 60 150,000,000 98/04/20
64 ON02 مشهد - نیشابور، ابتدای اتوبان باغچه رمپ پایانه بار 514 70 150,000,000 98/03/31
65 MN03 مشهد - نیشابور، پل عابر پیاده خروجی اتوبان باغچه، بعد از عوارضی 36/202/80 101.4 150,000,000 99/02/12
66 MN04 مشهد - نیشابور، خروجی اتوبان باغچه، بعد از عوارضی 512 60 120,000,000 98/05/19
67 ON05 مشهد - نیشابور، خروجی اتوبان باغچه، سه راهی نیشابور - تربت 512 60 100,000,000 98/02/27
68 MN06 مشهد - نیشابور، جنب مسجد و پارک وحش، قبل از چشمه خسرو 514.5 72.5 100,000,000 تعمیرات
69 MN07 مشهد - نیشابور، بعد از قدمگاه، جنب جایگاه گاز 512 60 100,000,000 قابل اکران
70 MN08 مشهد - نیشابور، ورودی شهرک صنعتی خیام 512 60 100,000,000 98/04/5
71 MN09 مشهد - نیشابور، خروجی نیشابور، بعد از پل دولت آباد 512 60 80,000,000 98/05/01
72 MN20 تهران - مشهد، قبل از ورودی نیشابور، مقابل تابلوی خطوط لوله گاز 512 60 80,000,000 98/08/15
73 MN21 تهران - مشهد، ورودی نیشابور، نرسیده به پل دولت آباد 512 60 80,000,000 98/12/25
74 ON22 تهران - مشهد، بعد از پل دولت آباد، کمربندی نیشابور 512 60 80,000,000 98/08/14
75 MN23 نیشابور - مشهد، قبل از شهر خرو 512 60 120,000,000 قابل اکران
76 MN24 نیشابور - مشهد، ورودی قدمگاه 512 60 120,000,000 قابل اکران
77 MN25 نیشابور - مشهد، روبروی مسجد و پارک حیات وحش 515 75 120,000,000 98/06/19
78 MN26 نیشابور- مشهد، حدودا 20 کیلومتری باغچه، روبروی شرکت آسه، قبل از ایران خودرو 125 60 120,000,000 قابل اکران
79 MN27 نیشابور-باغچه (ملک آباد)، حدودا 100 متر قبل از مجتمع رفاهی فاطمی، بعد از اورژانس ملک آباد 125 60 120,000,000 در حال ساخت
80 MN28 نیشابور - مشهد، ورودی اتوبان باغچه بعد از پل باغچه 125 60 120,000,000 98/04/31
81 ON29 نیشابور- مشهد، ورودی اتوبان باغچه، قبل از عوارضی 512 60 150,000,000 98/05/19
استان محور ردیف کد محل نصب ابعاد متراژ تعرفه (ریال) در حال ساخت
خراسان رضوی مشهد - فریمان 82 MF01 مشهد - فریمان، ورودی جاده بهشت رضا 512 60 120,000,000 98/05/19
83 MF02 مشهد - فریمان، روبروی خواجه اباصلت 512 60 120,000,000 98/08/14
84 MF03 مشهد - فریمان، جنب اباصلت بتن 512 60 120,000,000 98/03/14
85 MF04 مشهد - فریمان، قبل از پمپ بنزین 512 60 120,000,000 98/07/04
86 MF05 مشهد - فریمان، روبروی پمپ بنزین 512 60 120,000,000 98/10/30
87 MF06 مشهد - فریمان، روبروی بهشت رضا 512 60 120,000,000 98/06/30
88 MF07 فریمان - مشهد، جنب بهشت رضا 512 60 120,000,000 98/06/19
89 MF08 فریمان - مشهد، بعد از بهشت رضا 512 60 120,000,000 98/12/14
کلات 90 MK01 پل عابرپیاده ورودی مشهد از سمت کلات (کیلومتر 5 مشهد) 243 72 120,000,000 98/06/19
91 MK02 پل عابرپیاده خروجی مشهد به سمت کلات (کیلومتر 5 مشهد) 243 72 120,000,000 رزرو
92 MK03 مشهد - کلات، قبل از شهرک صنعتی کلات 512 60 80,000,000 قابل اکران
شاندیز 93 MS01 مشهد - شاندیز 200 متر بعداز ورودی شهرک صنعتی 125 60 150,000,000 98/12/24
94 MS02 شاندیز- مشهد، بعد از پارک جنگلی مقابل تابلوی اوقاف (مسیر ورودی به مشهد) 125 60 150,000,000 98/02/27
95 MS03 شاندیز- مشهد، بعد از دهکده شاندیز (مسیر ورودی به مشهد) 125 60 150,000,000 98/10/14
تربت حیدریه 96 MT01 ورودی تربت جنب دانشگاه آزاد 512 60 80,000,000 98/12/19
97 MT02 خروجی تربت روبروی دانشگاه 512 60 80,000,000 99/05/15
 مرز 98 MR01 مشهد - سرخس، ورودی سرخس 512 60 60,000,000 98/06/31
99 MR02 دوغارون جنب جایگاه مرزی 512 60 60,000,000 98/05/31
استان محور ردیف کد محل نصب ابعاد متراژ تعرفه (ریال) زمان اکران
گیلان تهران 100 G01 پل عابر پیاده ورودی شهر رشت از سمت تهران 303 90 200,000,000 98/10/13
101 G02 پل عابر پیاده خروجی شهر رشت به سمت تهران 303 90 200,000,000 99/01/33
لاهیجان 102 G03 پل عابر پیاده محور رشت - لاهیجان (منطقه جعفرآباد) 304 120 170,000,000 98/04/26
103 G04 پل عابر پیاده محور لاهیجان - رشت (منطقه جعفرآباد) 304 120 170,000,000 98/06/31
104 G07 ورودی شهر لاهیجان از سمت رشت (تصفیه خانه) 303 90 170,000,000 98/07/03
105 G08 خروجی شهر لاهیجان به سمت رشت (تصفیه خانه) 303 90 170,000,000 98/02/24
انزلی 106 G05 پل عابر پیاده محور رشت - انزلی (منطقه چاپارخانه) 304 120 170,000,000 98/09/04
107 G06 پل عابر پیاده محور انزلی رشت (منطقه چاپارخانه) 344 136 170,000,000 98/05/14
108 G18 بیلبورد ورودی انزلی از رشت - قبل از منطقه آزاد انزلی 158 120 170,000,000 98/11/14
109 G19 بیلبورد ورودی انزلی از رشت - قبل از منطقه آزاد انزلی 158 120 170,000,000 98/06/31
110 G20 بیلبورد ورودی انزلی از رشت - قبل از منطقه آزاد انزلی 158 120 170,000,000 98/06/15
111 G21 بیلبورد ورودی انزلی از رشت - قبل از منطقه آزاد انزلی 158 120 170,000,000 98/11/15
112 G22 بیلبورد ورودی انزلی از رشت - قبل از منطقه آزاد انزلی 158 120 170,000,000 98/07/20
شرق گیلان 113 G11 پل عابر پیاده میدان فرمانداری لنگرود (لاهیجان به رامسر) 273 81 150,000,000 98/03/04
114 G12 پل عابر پیاده میدان فرمانداری لنگرود (رامسر به لاهیجان) 273 81 150,000,000 98/03/04
115 G13 پل عابر پیاده بلوار شهید عبدالکریمی لنگرود جنب بهزیستی (لاهیجان به رامسر) 253 75 150,000,000 98/06/15
116 G14 پل عابر پیاده بلوار شهید عبدالکریمی لنگرود جنب بهزیستی (رامسر به لاهیجان) 253 75 150,000,000 98/02/14
117 G15 بیلبورد میدان شهید املاکی لنگرود 95 45 120,000,000 غیر قابل فروش
118 G16 پل عابر پیاده میدان اصلی شلمان (لنگرود به رودسر) (182/7)2 97.2 150,000,000 98/06/31
119 G17 پل عابر پیاده میدان اصلی شلمان (رودسر به لنگرود) (182/7)2 97.2 150,000,000 98/06/15
آستارا 120 G09 پل عابر پیاده ورودی آستارا از سمت انزلی (دید ورودی) 303 90 120,000,000 98/02/27
121 G10 پل عابر پیاده خروجی آستارا به سمت انزلی (دید خروجی) 303 90 120,000,000 98/02/27
استان محور ردیف کد محل نصب ابعاد متراژ تعرفه (ریال) زمان اکران
تهران قم 122 TH17 بزرگراه خلیج فارس، حدفاصل عوارضی تا خروجی فرودگاه امام، محدوده واوان (مسیر رفت) 364 144 1,600,000,000 98/12/25
123 TH18 بزرگراه خلیج فارس، حدفاصل عوارضی تا خروجی فرودگاه امام، محدوده واوان (مسیر برگشت) 364 144 1,600,000,000 98/12/25
شهریار 124 TH01 پل عابر پیاده محور تهران شهریار ( چیتگر ،روبروی پادگان شهدای خیبر) 253 75 150,000,000 98/11/19
125 TH02 پل عابر پیاده محور تهران شهریار ( چیتگر ،روبروی پادگان شهدای خیبر) 253 75 150,000,000 98/11/19
یزد تهران 126 Y02 بلوار فقیه خراسانی - ورودی یزد از سمت تهران 17 6 102 170,000,000 99/01/31
127 Y03 بلوار فقیه خراسانی - ورودی یزد از سمت تهران 17 6 102 170,000,000 98/03/27
128 Y04 بلوار فقیه خراسانی - ورودی یزد از سمت تهران 17 6 102 170,000,000 99/12/15
129 Y05 بلوار فقیه خراسانی - ورودی یزد از سمت تهران 17 6 102 170,000,000 98/12/29
مازندران آمل - بابل 130 MZ01 پل عابر پیاده بابل - آمل، منطقه حاجی کلا 304 120 170,000,000 98/06/15
131 MZ02 پل عابر پیاده آمل - بابل، منطقه حاجی کلا 304 120 170,000,000 98/06/15
قزوین کرج 132 Q09 پل عابر پیاده محور کرج - قزوین (روبروی سه راه آبیک) 24 4/10 98.4 200,000,000 98/12/14
133 Q10 پل عابر پیاده محور قزوین - کرج (روبروی سه راه آبیک) 24 4/10 98.4 200,000,000 98/12/19
زنجان 134 Z01 پل عابر پیاده محور قزوین - زنجان (روبروی مجتمع آفتاب درخشان) 24 3/5 84 200,000,000 98/03/26
135 Z02 پل عابر پیاده محور زنجان - قزوین (روبروی مجتمع آفتاب درخشان) 24 3/5 84 200,000,000 98/11/14
فارس خروجی 136 S01R پل عابر پیاده شیراز-مرودشت، روبروی پادگان چشمه بیدی 205 100 170,000,000 98/02/12
137 S01L پل عابر پیاده شیراز-مرودشت، روبروی پادگان چشمه بیدی 225 110 150,000,000 98/04/24
ورودی 138 S02R پل عابر پیاده مرودشت-شیراز، روبروی پادگان چشمه بیدی 205 100 170,000,000 98/02/31
139 S02L پل عابر پیاده مرودشت -شیراز، روبروی پادگان چشمه بیدی 225 110 150,000,000 98/11/19
استان محور ردیف کد محل نصب ابعاد متراژ تعرفه (ریال) زمان اکران
کرمان بــم 140 K01 محور کرمان باغ شاهزاده (یک کیلومتر قبل از ورودی باغ شاهزاده) 186 108 150,000,000 قابل اکران
141 K02 محور کرمان بم (حد فاصل باغ شاهزاده تا پلیس راه بم) 186 108 120,000,000 98/02/31
142 K03 محور بم کرمان (جنب پلیس راه) 16/56 99 150,000,000 98/02/31
143 K04 محور باغ شاهزاده به کرمان 176 102 120,000,000 98/02/31
144 K05 محور بم کرمان (2کیلومتر بعد از پلیس راه کرمان) 176 102 120,000,000 98/02/27
ماهان 145 K06 خروجی شهر ماهان به سمت کرمان و باغ شاهزاده روبروی پمپ CNG 16/56 99 120,000,000 98/02/27
146 K08 جاده قدیم ماهان - کرمان (قبل از سیلو) 166 96 100,000,000 قابل اکران
147 K09 جاده قدیم ماهان کرمان جنب پمپ بنزین (بعد از سیلو) 166 96 100,000,000 قابل اکران
148 K10 جاده قدیم کرمان- ماهان نرسیده به دو راهی سیرچ 166 96 100,000,000 قابل اکران
امام خمینی 149 K07 بزرگراه امام (ره) خروجی هفت باغ، پل فجر، جنب زندان 186 108 170,000,000 98/03/14
150 K11 بزرگراه امام خمینی - روبروی ایستگاه راه آهن (به سمت هفت باغ و ترمینال) 186 108 170,000,000 98/02/27
151 K12 بزرگراه امام خمینی - روبروی ایستگاه راه آهن (به سمت جاده تهران) 186 108 170,000,000 رزرو
همدان عباس آباد 152 HA01 جاده منطقه توریستی تپه عباس آباد 206 120 150,000,000 قابل اکران
علیصدر 153 HA02 جاده اختصاصی غار علیصدر (3 کیلومتری غار علیصدر) 166 96 150,000,000 98/04/19
154 HA03 جاده اختصاصی غار علیصدر (5 کیلومتری غار علیصدر) 206 120 150,000,000 قابل اکران
155 HA04 میدان گل تپه (برگشت از غار علیصدر) 186 108 170,000,000 قابل اکران
156 HA05 میدان گل تپه (رفت به غار علیصدر) 186 108 170,000,000 قابل اکران